Nawigacja

Zapytanie ofertowe

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego / Please fill out following contact form

Zgłoszenie będzie obsłużone najszybciej jak to będzie możliwe. Konsultant skontaktuje się z Państwem, żeby udzielić wyczerpującej odpowiedzi lub ustalić formę oraz tryb kolejnych kontaktów. Dziękujemy za zainteresowanie i przekazanie informacji.

 

Informacje o zgłaszającym / Personal informations
Informacje o firmie / Company Information
Doprecyzuj swoje preferencje / Specify your requirements

Prosimy krótko opisać Państwa potrzeby, ułatwi nam to przygotowanie propozycji optymalnego rozwiązania
token reload token*

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 (dalej NASK). Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia propozycji zawarcia Umowy, a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym działań marketingowych podejmowanych przez NASK. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie NASK danych osobowych jest dobrowolne.

The controller of the personal data included in the form is the Research and Academic Computer Network research institute with the registered office in Warsaw at Kolska 12 (hereinafter called NASK). The personal data are processed in order to present a proposal to conclude the Agreement, and also to fulfill the legally justified purposes performed by the controllers of personal data, including marketing activities undertaken by NASK. Every person has the right to access his or her data and correct them. Providing NASK the personal information is voluntary.

do góry