Nawigacja

Wniosek o przydział publicznych adresów IP


Wnioskujący
np. +48 22 1234567 w. 110
Użytkownik adresów - jeśli inny niż Wnioskujący
np. +48 22 1234567 w. 110
Obecnie używane adresy
Zwracane adresy (opcjonalnie)
Wniosek
Ilość adresów do wykorzystania

Urządzenia po stronie użytkownika
Wprowadź dane do Bazy Danych RIPE


Kontakt Administracyjny
np. +48 22 1234567 w. 110
Kontakt Techniczny - jeśli inny niż w/w Kontakt Administracyjny
np. +48 22 1234567 w. 110

Przyjmuję do wiadomości, że :

  • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe przekazane na stronie https://formularze.nask.pl/frm/wniosek-o-przydzial-pub w celu odniesienia się do przesłanych przeze mnie informacji lub innych treści, w tym udzielenia odpowiedzi na wniosek o przydział publicznych adresów IP;
  • administratorem moich danych osobowych jest NASK-PIB; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odniesienia się do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści lub prowadzenia dalszej korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wniosek o przydział publicznych adresów IP;
  • przysługuje mi prawo żądania wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych.
do góry